Zarząd klubu

Prezes Olender Władysław
Vice Prezes Witczak Grzegorz
 Sekretarz Ostojska Lidia
 Skarbnik Olender Stanisław
 Członkowie Zarządu:  Dulek Roman 
 Kempa Bonifacy
 Błaszczyk Mariusz
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Członkowie:

Copyrights © 2016 InternetTime itime.pl